کولر گازی تک 1 فاز و 3 فاز

کولر گازی تک 1 فاز و 3 فاز

نوع برق ورودی به کولر گازی ها با توجه به میزان مصرف آن به تک و سه فاز و به عبارتی به کولر گازی تک 1 فاز و 3 فاز تقسیم بندی می شوند.

کولر گازی تک 1 فاز و 3 فاز

در کولر گازی های معمولی از سایز 9000 تا 48000 چه در نوع دیواری و چه در نوع ایستاده در تمامی برندها تک فاز می باشد.

در کولر گازی با ظرفیت 48000 در مدل های بدون اینورتر هم تک 1 فاز وجود دارد هم 3 فاز.

از ظرفیت 48000 به بالا در کولر گازی معمولی در همه برندها برق مصرفیشان 3 فاز می شود.

اما در کلیه ظرفیت های مدل های اینورتر تا ظرفیت 80000 برق مورد استفاده 1 تک فاز می باشد.

کولر گازی 3 فاز دارای کمپرسور اسکرال می باشند و طول عمر آن هم به دلیل نوع کمپرسور و به دلیل نوع برق مصرفی بیشتر از مدل های تک 1 فاز هستند.

برای استفاده از کولر 3 فاز باید حتما کنتور 3 فاز موجود باشد.

پیشنهاد ما : خرید کولر گازی اینورتر پرتابل بوش 12000

کولر گازی تک 1 فاز و 3 فاز

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.