کم مصرف ترین کولر گازی و اسپلیت

علت انتخاب کم مصرف ترین کولر گازی و اسپلیت برای خرید ، هزینه های تحمیل شده برای استفاده از آن است.

کم مصرف ترین کولر گازی و اسپلیت

کم مصرف ترین کولر گازی و اسپلیت

کم مصرف ترین کولر گازی و اسپلیت فقط از روی آمپر مصرفی روی برچسب مشخصات فنی آن تعیین نمی شود.

اگر چه کم بودن آمپر یعنی هزینه برق کمتر ولی میزان حجم کمپرسوری که این آمپر را مصرف می کند بسیار مهم است.

گاهی مشاهده می شود کولری با آمپراژ پایین میزان سرمادهی کمی هم دارد.این موضوع را می توان به راندمان کولر مرتبط کرد.

مثالی می زنیم که این موضوع بهتر مشخص شود.

مشخصات 2 دستگاه کولر گازی با مشخصات متفاوت در زیر داریم:

  • کولر گازی 30000 اینورتر با ارتفاع کندانسور 70 سانتیمتر و پنل 1 متر و کد کمپرسور 380 و 8 آمپر
  • کولر گازی 30000 اینورتر با ارتفاع کندانسور 65 سانتیمتر و پنل 95 سانتیمتر و کد کمپرسور 320 و 7.5 آمپر

ظاهرا اگر شما فقط برای مقایسه مصرف این 2 مدل کولر آمپراژ آن را در نظر بگیرید کولر گازی شماره 2 مصرف پایین تری دارد.

اما در واقع کولر گازی شماره 1 کم مصرف تر است. علت آن هم در راندمان بالاتر شماره 1 به دلیل حجم کمپرسور بزرگتر و به طبع سرمای بیشتر و همچنین طول زمان کمتر برای رساندن محیط به دمای مورد نظر است.این رسیدن به دمای تعین شده برای کولر گازی هر چقدر کمتر باشد هزینه برق نیز کاهش می یابد.

پیشنهاد ما : خرید کولر گازی بوش اینورتر 30000

کم مصرف ترین کولر گازی و اسپلیت