دیفراست یا برفک زدایی در کولر گازی

دیفراست یا برفک زدایی در کولر گازی

عمل دیفراست یا برفک زدایی در کولر گازی ، حالتي است كه در زمستان و زمان كاركرد كولر گازی در حالت گرمايش رخ مي دهد.

دیفراست یا برفک زدایی در کولر گازی

زماني كه كولرگازی در حالت گرمايش كار مي كند يونيت داخل نقش كندانسور و يونيت خارجي نقش اواپراتور را انجام ميدهد.
در نتيجه دمای يونيت خارجي  از دماي محيط كمتر است.همچنين فن يونيت خارجي با دميدن هوا بين فين ها سرما را از فين ها گرفته و به هواي آزاد منتقل ميكند.
پس از مدتي كه كولر كار مي كند روي بدنه يونيت خارجي را برفك مي پوشاند و باعث مي شود كه ديگر فن نتواند به درستي هوا را از بين فين ها بدمد و سرما را به محيط منتقل كند و در نتيجه راندمان كولر گازی پايين مي آيد.
در اين زمان ترموستات يونيت خارجي دماي يونيت را سنس ميكند یا تشخیص می دهد و برد كولر گازی به شير 4 راهي فرمان ميدهد .
و سيكل كولر گازی برعكس مي شود (به عبارتي كولر گازی در حالت سرمايش كار ميكند) اما فن يونيت داخلي قطع مي شود كه هواي سرد به داخل اتاق دمیده نشود.
از طرفي يونيت خارجي حكم كندانسور را ايفا مي كند در نتيجه دماي آن بالا ميرود و باعث مي شود كه همه برفك ها از روي بدنه يونيت خارجي آب شود و فين ها پاك شوند.
زمان عمل دیفراست یا برفک زدایی در کولر گازی متغير است اما عمدا 15 الي 30 دقيقه طول ميكشد.
همچنين دلايل ديگري مانند كمبود گاز ترموسات نكردن كولر و همچنين رطوبت زياد محيط باعث برفك زدن كولر مي شود.

 

بیشتر بخوانید : معرفی اجزا و قطعات کولر گازی

دیفراست یا برفک زدایی در کولر گازی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.