خرید کولر گازی و اسپلیت بوش بر اساس ظرفیت

برای خرید کولر گازی و اسپلیت بوش بر اساس ظرفیت های مختلف توجه به متراژ ، وضعیت آفتاب گیری ،شماره و موقعیت ارتفاعی طبقات ،تعداد سکنه و بخصوص مهمان ها و همچنین کاربری فضای مورد استفاده بسیار ضروری است.

خرید کولر گازی و اسپلیت بوش بر اساس ظرفیت

خرید کولر گازی و اسپلیت بوش بر اساس ظرفیت های 9000 12000 18000 24000 30000 36000

برای خرید مناسب کولر گازی و اسپلیت توجه به متراژ ، وضعیت آفتاب گیری ،شماره و موقعیت ارتفاعی طبقات ،تعداد سکنه و بخصوص مهمان ها و همچنین کاربری فضای مورد استفاده بسیار ضروری است.

برای خرید کولر گازی و اسپلیت برای منزل ابتدا متراژ هال پذیرایی و آشپزخانه را محاسبه کنید.

تقریبا برای منزلی با مشخصات 50 متر هال پذیرایی و آشپزخانه ،مهمانی های متوسط و آفتابگیری تقریبا 2 ساعت در روز استفاده از ظرفیت 24000 BTU/H  مناسب می باشد.

کولر گازی اسپلیت بوش 24000 برای این مکان از طرف ما پیشنهاد می شود.

برای منزلی با همان مشخصات ولی با متراژ 50 تا 75 متر سایز 30000 BTU/H  مناسب می باشد.

کولر گازی اسپلیت بوش 30000 برای این مکان از طرف ما پیشنهاد می شود.

برای همین مکان ولی با متراژ پایینتر از 20 تا 40 متر 18000 BTU/H  مناسب می باشد.

کولر گازی اسپلیت بوش 18000  BTU/H برای این مکان پیشنهاد بسیار مناسبی می باشد.

برای اتاق خواب های متراژ پایین و بدون آفتابگیری ظرفیت 9000 تا 12000 BTU/H  و برای اتاق خوابهای متراژ بالا با نورگیری زیاد سایز 18000 BTU/H  پیشنهاد می شود.

بیشتر بخوانید : نمایندگی کولر گازی بوش بانه

خرید کولر گازی و اسپلیت بوش بر اساس ظرفیت

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.